Termeni și condiții de utilizare a serviciilor electronice B2B

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

1. Acești Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciilor Electronice se aplică tuturor contractelor de vânzare de bunuri și servicii încheiate de AB Climatech SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în București, Sector 6, strada Preciziei nr.17, având număr de ordine la Registrul Comerțului J40/12299/13.07.2017 și cod unic de înregistrare RO 37962772, denumită în cele ce urmează Vânzător.

2. Definiții și termeni utilizați în acești Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciilor Electronice:

a) TCUSE - acești Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciilor Electronice (B2B);

b) Vânzător – AB Climatech SRL, cu sediul în București, Sector 6, str. Preciziei nr. 17;

c) Cumpărător – orice persoană juridică care își deschide un cont pe site-ul abclimatech.ro și plasează o Comandă;

d) Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani, care este reprezentant al unei persoane juridice care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciilor Electronice (B2B)

e) Contul meu – secțiunea din Site accesată de către Utilizator prin completarea corectă a adresei de e-mail și a parolei, care permite Cumpărătorului să transmită o Comandă și care conține informații despre Cumpărător (Client) și istoricul său pe Site (comenzi, facturi etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

f) Favorite – secțiune din Site care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții.

g) Produse - produse din oferta comerciala Vânzătorului; în funcție de contextul în care acestea sunt utilizate, termenul „produse“ include, de asemenea, servicii furnizate de Vânzător;

h) Site – site-ul găzduit la adresa web abclimatech.ro;

i)     Serviciu (B2B) - facilitatea oferită de Site prin care un Cumpărător poate plasa comenzi în cadrul secțiunii magazin. 

i) Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Produse de pe Site.

j) Conținut – reprezintă:

i) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

ii) conținutul oricărui e-mail trimis Comparatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

iii) orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului;

iv) informații legate de Produse si/sau prețul lor;

v) date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

k) Review - o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Produs, redactată pe baza experienței personale și capacității sale de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător

l) Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Cumpărător fata de un Produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumparator asupra unui Bun sau Serviciu

m) Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush etc.)  conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produse adăugate in secțiunea “Coșul meu” sau secțiunea  “Favorite”, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie

n) Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Produselor, așa cum sunt precizate in descrierea acestora

3. Informațiile prezentate pe site, au caracter informativ si pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat.

4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5. Toate prețurile disponibile pe Site sunt prețurile nete (fără TVA), în depozitul Vânzătorului (Ex Works - depozit Vânzător)

6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile, fără a fi nevoie de a informa Cumpărătorul asupra acestui fapt în avans.


Secțiunea 2 – Contul de utilizator

1. Înainte de a plasa o comandă, Cumpărătorul trebuie să își creeze un Cont de utilizator, prin completarea formularului de înregistrare. Vânzătorul va contacta Utilizatorul folosind de contact furnizate și va solicita informații și/sau documente suplimentare în vederea deschiderii contului de client. Completarea formularului cu date incorecte duce la imposibilitatea contactării și validării Contului de către Vânzător.

2. Vânzătorul poate solicita copii ale documentelor de înregistrare care să confirme calitatea de persoană juridică a Cumpărătorului, precum și documente care să confirme capacitatea Utilizatorului de a fi reprezentant al Cumpărătorului.

3. Cumpărătorul va desemna în scris Utilizatorii care au dreptul de plasa comenzi pe Site, prin completarea Contractului de Furnizare a Serviciilor Electronice.

4. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul in care considera că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului / Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul / Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.


Secțiunea 2 - Comanda

1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. Adăugarea unui Produs in coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație in care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4. Notificarea primită de către Cumpărător, după finalizarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic și confirmă înregistrarea pe Site a Comenzii, concretizată prin emiterea Ofertei de către Vânzător.  

5. Cumpărătorul poate revizui această ofertă, poate solicita modificarea ei, sau poate să o aprobe imediat. 

6. Dacă după o perioadă de 4 ore de la primirea Ofertei, Cumpărătorul nu o acceptă explicit în scris, sau prin apăsarea butonului ”Acceptă”, Oferta se consideră acceptată, având în vedere confirmarea prealabilă dată la finalizarea Coșului de cumpărături. 

7. Dacă Vânzătorul acceptă comanda, acesta va emite Confirmarea de comandă, pe care o va transmite Cumpărătorului prin email. 

8. Ulterior confirmării Comenzii de către Vânzător, Cumpărătorul nu mai poate renunța la Comandă și nu se mai poate retrage din Contract.

9. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

a) neplata prețului Comenzii;

b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat, in cazul plații online cu cardul;

c) datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte

d) în caz de forță majoră, invocată conform legii.


Secțiunea 3 - Livrarea. Facturarea. Plata. Returul

1. Condițiile în care se desfășoară livrarea, facturarea, plata și retururile sunt precizate în Termenii și Condițiile Generale de Vânzare (TCGV) disponibile pe Site. 


Secțiunea 4 – Review-uri.

1. Utilizatorii / Cumpărătorii au posibilitatea de a adăuga pe Site conținut prin care își expun părerea sau obțin informații. 

2. Utilizatorii sunt obligați să respecte următoarele Reguli: 

a) să facă referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs

b) să evite aprecieri legate de aspecte ce se pot schimba în timp (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de Comandă și nu de Produs

c) să folosească limba română

d) să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator 

e) să introducă informații realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legislația aplicabilă

f) să nu facă referire la alte firme ce promovează vânzarea si cumpărarea de Produse similare

g) să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale

h) să nu înscrie informații și/sau detalii despre url-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul

i) să înscrie Review-uri care să conțină materiale de natură publicitară

j) să nu folosească Review-ul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul. Pentru acest scop se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site

3. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Totalitatea Review-urilor, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Produsului.

4. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Regulilor de scriere ale unui Review in mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a șterge textul acestuia și de a suspenda dreptul Utilizatorului de a mai înscrie evaluări ale Produselor. 


Secțiunea 5 – Dreptul de proprietate intelectuală

1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Vânzătorului. 

2. Orice Conținut la care Cumpărătorul / Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența TCUSE.

3. În lipsa acordului scris al Vânzătorului, Cumpărătorului / Utilizatorului îi este interzisă: 

a) copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător

b) includerea oricărui Conținut in afara Site-ului

c) îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului

d) participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului

4. Cumpărătorul / Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile TCUSE.

5. În momentul înregistrării unui anumit Review pe Site, Utilizatorul /Cumpărătorul acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabila, nelimitată teritorial și dă dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut. 


Secțiunea 6 – Confidențialitatea datelor

1. Datele cuprinse în documentul Politica de protecție a datelor cu caracter personal fac parte din TCUSE. 

2. Datele cuprinse în documentul Politica de cookies fac parte din TCUSE.

3.    Informațiile accesate prin intermediul Serviciului B2B, în special cele referitoare la prețurile produselor fac parte și se supun reglementărilor secretului comercial și nu pot fi divulgate niciunui terț, decât cu acordul Vânzătorului.  


Secțiunea 7 - Dispoziții finale

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a face modificări la Termenii și condițiile de utilizare a serviciilor electronice. Modificările clauzelor devin obligatorii pentru cealaltă parte după ce au fost comunicate printr-un mijloc uzual de comunicare în relațiile de afaceri, ca de exemplu prin publicarea lor pe site-ul său www.abclimatech.ro.

2. Cumpărătorul nu poate invoca necunoașterea TCUSE în caz de litigiu, întrucât acestea sunt publice. 

3. Prevederile TCUSE se completează cu Termenii și condițiile generale de vânzare (TCGV), disponibili pe Site.

4. Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor electronice intră în vigoare la data de 01/01/2019.